Ajankohtaista

Kaupunkitoimittajat ry

Kaupunkitoimittajat on Helsingin seudun paikallisia asioita seuraavien toimittajien ammatillinen yhdistys. Jäseniä on liki sata 20 eri toimituksessa.

Yhdistys järjestää jäsenistön työhön liittyvää koulutusta, tapaamisia ja matkoja. Yhdistys myös nimeää vuosittain vuoden kaupunkilaiseksi henkilön, joka pyyteettömällä tavalla on edistänyt kansalaisten henkistä tai fyysistä hyvinvointia.

 

Vuoden kaupunkilaiset